Weddings

Amrita & Abhishek

Komal & Karthik

Pragati & Rohit

netheena & shantanu

Misha & Abhimanyu

neha & tushar

Bhargavi & Aditya

kajol & akshay

Karishma & Viraj